Beyaz Sistem Müzayede

Müzayede Katılım Formu

MÜZAYEDE KATILIM KOŞULLARI

Listede bulunan otomobiller ...../....../...... Salı ve Cumartesi günü saat 13:00'da Beyaz Sistem açık artırmada (Esenboğa Havalimanı Yolu No:809 Akyurt/ANKARA) satışa sunulacaktır.

Açık artırmaya, teminat yatıran gerçek ve tüzel kişiler katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin resimli kimlik,başkası adına ya da tüzel kişi vekili olarak satışa katılanların ise noterden vekalet ibrazı şarttır.

Açık artırmaya katılan katılımcılar, otomobil başına 2.000 TL olmak üzere nakit veya kredi kartı ile teminat yatırarak, yatırdıkları her bir teminat kadar bayrak alabileceklerdir. Teminat yatırmayan katılımcılar açık artırmaya alınmayacaktır. Katılımcının otomobil alımı yapmaması halinde yatırılan teminat; nakit ise aynı gün, kredi kartı veya banka transferi yoluyla yapıldıysa, ilk iş gününde iade edilecektir.

Açık artırmada otomobil almaya hak kazanan katılımcıların, yapacakları kredi başvurusu ilgili banka ya da finans kuruluşu tarafından reddedildiği taktirde, otomobil tutarının madde 16 da belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda alınan teminat iade edilmez.

Araçlar ayrı ayrı satılacak olup, bir satış sonuçlanmadan diğerine başlanmayacaktır. Açık artırmayı yönetenin aracın satıldığına dair beyanı ile her bir satış sona ermiş olacaktır.

Açık artırma sırasında verilecek teklifler TL cinsinden olup her türlü masraf hariç fiyatlardır.

Açık artırmada otomobil, en yüksek bedeli verene satılır. Satış işlemi, katılımcının otomobili aldığına dair Beyaz Sistem personeli tarafından getirilen formu imzaladıktan ve bayrağı teslim ettikten sonra tamamlanır.

Açık artırmada otomobil alanların ruhsat masrafları kendilerine ait olmak üzere, Beyaz Sistem tarafından adlarına çıkartılacaktır.

Kendi aracını takas etmek isteyen katılımcıların müzayede gününden bir gün öncesine kadar araçlarına tarafımızca ekspertiz yaptırmaları gerekir. Verilen fiyat bakiye ödeme yerine değerlendirilebilir. Beyaz Sistem takas için gelen aracı alıp, almamakta serbesttir.

Otomobiller, Beyaz Sistem Merkezi'nde 5 gün öncesinden mesai saatleri dahilinde görülebilir.

Otomobiller, halihazır durumları ile satışa sunulduğundan, alıcının aracı bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Verilen ekspertiz ve donanım bilgileri referans nitelikli olup bu konuda gelecekte Beyaz Sistem'e karşı eksiklik, ayıplık vs. herhangi bir itiraz, şikayet ve talepte bulunulmayacaktır.

Beyaz Sistem, katılımcıdan aracın alım bedeli üzerinden %2 + KDV komisyon bedelini ayrıca alacaktır.

İşlemlerin süratli ve güvenli olması bakımından Beyaz Sistem'in anlaşmalı trafik müşaviri işlemleri takip edecek vekaletname örneğinde belirtilen ücret karşılığında sonuçlandıracaktır.,Aracın ruhsat işlemleri yapılmadan teslimi yapılmayacaktır.

Beyaz Sistem, açık artırma yapılıp yapılmamasında veya dilediğinde yapmasında serbesttir.

İhaleye katılanlar bu şartnameyi okuyup kabul etmiş sayılırlar. Alıcı, ihaleye katılımı ile otomobil alma iradesini göstermekte olup, sonradan satışın bozulmasını isteyemez. Alıcı sonradan vazgeçerse teminatı iade edilmez.

Tescil işlemleri için, 3 iş günü içerisinde müracaat edilmemesi durumunda satış iptal edilerek, BK 156/2 çerçevesinde teminat irat kaydedilir.

Şartnameden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Canlı Yayını İzlemek İçin
TIKLAYINIZ.
Beyaz Sistem Paylaş
Twitter facebook RSS