Beyaz Sistem

Hızlı Erişim

GEREKLİ EVRAKLAR

Beyaz Sistem'den Araç Alırken

Alıcı Şahıs İse

Araç bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (araç plakası ve dosya numarasını mutlaka yazdırılmalıdır).

Vergi numarası ve dairesi

TC Kimlik No.

Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

Noterden tasdikli araç alış vekaleti.

Kredili ise rehin yazısı

Alıcı Firma İse

Araç bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (araç plakası ve dosya numarası mutlaka yazdırılmalıdır).

Yeni tarihli faaliyet belgesi

İmza sirküleri

Vergi Levhası

Noterden tasdikli araç alış vekaleti.

Beyaz Sistem'e Araç Satarken

Ruhsat aslı.

Trafik sigorta poliçesi aslı.

MTV (Motorlu Taşıt Vergisi) makbuzları

Ödenmiş olan MTV (Motorlu Taşıt Vergisi) makbuzları.

Araç rehinli ise, noter tasdikli rehin kaldırma yazısı.

Hacizli ise, haciz kaldırma yazısı.

Yedek anahtar (-lar)

Radyo teyp şifresi

Süresiz satış vekaleti.

Beyaz Sistem Paylaş
Twitter facebook RSS